Dagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare och justeringsmän för årsmötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
  verksamhets/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år,
  b) 6 ledamöter för 2 år samt 3 suppleanter för 1 år. c) 2 revisorer för en tid av ett år.
  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Dagordning

Årsmöte 12/9

Ludvigsborgs Byförening kallar till årsmöte 2021-09-12 kl 1500 i Byahuset.
Föredragningslista och verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgänglig på byföreningens hemsida, www.ludvigsborg.com
Motioner tas emot senast 2021-09-01 till larsfulltofta@gmail.com alternativt per post till Lars Ahlkvist, Fulltofta 4089, 24294 Hörby.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 12/9

Loppis i Ludvigsborg

Vi avser anordna loppis söndagen den 29/8 kl.11.00-14.00. Funktionärer behövs för tältresning måndag 23/8 från klockan 18.00, uppackning och sortering onsdag 25/8 till lördag 28/8, samt försäljare under loppisdagen. Vi hoppas du/ni har möjlighet att ställa upp så att vi kan göra vår traditionella loppis i år.
Senast 15/8 önskas svar till 070-5809042 med när ni kan medverka.

Mvh Ludvigsborgs byförenings loppis kommitté

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Loppis i Ludvigsborg

Trädgårdsmarknad

Dags för trädgårdsmarknad vid Byahuset!

Sälj, köp eller byt allt som tillhör trädgård o uteaktivitet. Loppiskommitten plockar fram ur gömmorna, Ljusmakaren säljer läckra ljus , kanske rent av några myggljus, Kamilla o Annika tar med fantastiska pileprodukter, Kjell har nya roliga plantor. Har du något du vill sälja? Byföreningen tillhanda håller bord. För info ring 070 5080040.
Covidavstånd och – försiktighet gäller.

Lördagen den 8 Maj – kl.10.00-12.00

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Trädgårdsmarknad

Valborg 2021 inställd.

Pga Covidrestriktionerna är årets Valborgsbål inställt. Ris kan därför inte lämnas.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Valborg 2021 inställd.

Fiber i Byahuset

Nu har vi äntligen Fiber i byahuset.

Stort tack till Sjöbo Teleservice som stått för inkoppling av fibern!

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Fiber i Byahuset

Renovering av Byahuset.

Byföreningen har just avslutat renoveringen av det lilla rummet i Byahuset. Golvet hade satt sig, vilket medförde ett stort arbete.
För att göra det möjligt sökte vi bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta.
De har ett stort engagemang för föreningslivet, och beviljade ett bidrag på 20.000 kr!! Totalt var kostnaden 75.000 kr.
I Coronatider när andra intäkter sjunker kraftigt var detta särskilt viktigt. Byföreningen är Sparbanksstiftelsen mycket tacksamma!

Tack också till alla som målat, fixat och möblerat, med möbler skänkta av Salong & Garn Verandan!

Bilder: http://ludvigsborg.com/renovering-av-lilla-rummet/


Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Renovering av Byahuset.

Loppis

Årets loppmarknad i mindre format.
Coronaanpassad allt enligt FHM rekommendationer.

Plats: Byahuset Norra Hästhagsvägen.
När: 29 o 30 aug kl 13-16.

Nya objekt plockas fram till söndagen.
Välkommen om du känner dig fri från förkylningssymtom.
Parkera gärna vid dansbanan och förskolan.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Loppis

Cykelfesten 2020

Styrelsen har beslutat att inte genomföra årets cykelfest pga Corona och de begränsningar detta sätter. Hoppas återkomma nästa år!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Cykelfesten 2020

Valborg 2020

Byföreningens styrelse har beslutat att skjuta upp vulkanföreläsningen som skulle ägt rum 22/4 till ett senare tillfälle. Tidpunkt bestäms senare m tanke på Corona-läget.

Vad gäller Valborg planerar vi med nu kända förutsättningar för att ingen talare eller kör kommer att medverka. Ej heller arrangeras grillning eller fika. Bålet tänds 2000, och för de som avser närvara gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla distans, tänka på handhygien, ev tillhörighet till riskgrupp, endast komma om man är frisk mm.

Detta kan ändras med tanke på utvecklingen framöver, besked ges i denna FB-grupp Ludvigsborgs allt i allo och på andra lämpliga fora.

Inlämning av ris till majbålet är öppet mellan 16-30 April.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Valborg 2020