Loppis

Årets loppmarknad i mindre format.
Coronaanpassad allt enligt FHM rekommendationer.

Plats: Byahuset Norra Hästhagsvägen.
När: 29 o 30 aug kl 13-16.

Nya objekt plockas fram till söndagen.
Välkommen om du känner dig fri från förkylningssymtom.
Parkera gärna vid dansbanan och förskolan.

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Loppis

Cykelfesten 2020

Styrelsen har beslutat att inte genomföra årets cykelfest pga Corona och de begränsningar detta sätter. Hoppas återkomma nästa år!

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Cykelfesten 2020

Valborg 2020

Byföreningens styrelse har beslutat att skjuta upp vulkanföreläsningen som skulle ägt rum 22/4 till ett senare tillfälle. Tidpunkt bestäms senare m tanke på Corona-läget.

Vad gäller Valborg planerar vi med nu kända förutsättningar för att ingen talare eller kör kommer att medverka. Ej heller arrangeras grillning eller fika. Bålet tänds 2000, och för de som avser närvara gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla distans, tänka på handhygien, ev tillhörighet till riskgrupp, endast komma om man är frisk mm.

Detta kan ändras med tanke på utvecklingen framöver, besked ges i denna FB-grupp Ludvigsborgs allt i allo och på andra lämpliga fora.

Inlämning av ris till majbålet är öppet mellan 16-30 April.

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Valborg 2020

Årsmötet & Coronarisken.

Inför årsmötet 15 mars gäller följande med tanke på Coronarisken.

Årsmötet genomförs, men informationen från Svenska Kyrkan om fritidshänget sker vid ett senare tillfälle.

Om Du känner Dig krasslig eller kommit hem från riskområde, stanna hemma.

Du som kommer, tänk på handhygienen och att hostning/nysning riktas i armvecket. Iaktta de övriga generella rekommendationer som finns.

Lars Ahlkvist
Ordförande

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet & Coronarisken.

Årsmöte 15 mars 1500

Verksamhetsberättelse Ludvigsborgs Byförening 2019

Under 2019 har följande personer ingått i styrelsen:

Lars Ahlkvist​​​​Ordförande

Lars Persson​​​​Vice ordförande, ansvarig Byahuset

Ann-Christine Engdahl Olesen​​Sekreterare

Lembi Olofsson​​​Kassör

Monica Persson​​​Ledamot

Viktoria Hemmingsson​​​Ledamot

Lene Larsson​​​​Loppiskommittén, Suppleant

Ernst Frostemark​​​Festkommittén, Suppleant

Bert Nordquist​​​Tenniskommittén, suppleant

Till Styrelsen har adjungerats Tobias Olofsson som Webansvarig

I kommittéerna har ingått:

Festkommittén

Ernst Frostemark

Lina Albinsson

Ann Forkner Hörnström

Mattias Olofsson

Ulrica Adelbris

Annica Göth

Mattias Persson

Tomas Forsén

Henrik Landin

Tobias Olofsson

Mikael Ingerby

Caroline Widegren

Loppiskommittén

Lene och Kjell Larsson

Lena och Lennart Persson

Tommy Nilsson

Tenniskommittén

Bert Nordquist

Olle Schönström

Valberedning:

Monica Persson

Helena Bertilsson

Revisorer:

Magnus Svensson

Bo Bertilsson

Under året har 9 protokollförda styrelsesammanträden avhållits.

Den 24/12 2019 hade föreningen strax över 300 medlemmar.

Under året har ett antal arrangemang avhållits:

30 apr – Valborgsfirande 

5 maj – Växtbytardag

24 aug – Cykelfest

1 sept – Loppis Byahuset 

Under året har också kurs i hjärt-/lungräddning hållits i Byahuset med inriktning på barn/ungdomar. Vad gäller Byahuset har ett antal reparations- och underhållsåtgärdervidtagits, vilket medfört ett negativt ekonomiskt resultat för året. Uthyrningen har varit god under året. 

Byföreningen har löpande kontakter med Föreningen Ludvigsborgshallen. Årets loppis gav ett gott resultat och drog många besökare, vilket också Valborgsmässoafton gjorde.Cykelfesten var välbesökt och uppskattad, medan sommarfesten och julmarknaden gjorde uppehåll 2019. För 2020 diskuteras att sommarfesten åter ska arrangeras.

Ett samarrangemang med Lions ”Tårtkalas för pensionärer” lockade många deltagare, liksom en musikunderhållning med ”Kjellardrängarna. Lokaler har upplåtits i likhet med tidigare år till kyrkans Fritidshäng. 

Balans- och Resultaträkning framgår av separat handling, årets resultat är -33 812,75.

Ludvigsborg 2020-0127

Lars Ahlkvist                                                    Lars Persson                                     Lembi Olofsson

Ann-Christine Engdahl-Olesen                     Monica Persson                               Viktoria Hemmingsson​

Dagordning årsmöte 2020-03-15

1. Val av ordförande och sekreterare och justeringsmän för årsmötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

5. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år,

b) 6 ledamöter för 2 år (varje år 3 ledamöter) samt 3 suppleanter för 1 år. (2019 valdes Lars Persson, Monica Persson och Ann-Christine Engdahl-Olesen som ledamöter på 2 år.

c) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 15 mars 1500

Musikunderhållning Kjellardrängarna

Söndagen den 6 oktober kl 14.00 – 16.00

Kjellardrängarna består av 5 medlemmar.
Bandet har rötterna i Arkelstorp/NÖ Skåne och spelar traditionell svensk och irländsk folkmusik.

Fri entré. Kaffeförsäljning.
VÄLKOMNA till Byahuset i Ludvigsborg!

Posted in Aktivitet, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Musikunderhållning Kjellardrängarna

Kurs i Första Hjälpen, barnolycksfall

Onsdagen den 28 augusti 2019 kl 18-21.15

Under två år har Byföreningen bjudit in till kurs i Hjärt-lungräddning och att använda hjärtstartare, med inriktning vuxna. I år satsar vi på att sprida livsviktiga kunskaper med inriktning på barnolycksfall.
Ta chansen att lära dig hur du ska göra om ett barn blir medvetslöst eller ”sätter i halsen”.

Utbildare är Viktoria Hemmingsson, från Hjärterum i Skåne, som är Första Hjälpen- och HLR-instruktör, certifierad av Röda Korset.

INNEHÅLL:
* Kontroll av livstecken
* Stabilt sidoläge
* Hjärt-Lungräddning (HLR)
* Luftvägsstopp (om ett barn ”sätter i halsen”)
* Stoppa blödning
* Cirkulationssvikt

Kostnadsfritt för medlemmar i Ludvigsborgs Byförening. Den som inte är medlem, men bor i Ludvigsborg med omnejd, betalar 200 kr till bg 825-1506.
Det ingår många praktiska övningar, framför allt på golvet, så klä dig lämpligt (ledig klädsel).
Varje deltagare får ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.
Det finns plats till max 14 deltagare. Först till kvarn!

ANMÄLAN senast tisdagen den 20 augusti till Hjärterum i Skåne, på info@hjarterumiskane.se eller 0733-64 11 92. Lämna ditt namn och (mobil)nummer och/eller mailadress.

VÄLKOMMEN!

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kurs i Första Hjälpen, barnolycksfall

Cykelfest 2019

Den 24 augusti är det åter dags att damma av cykel och cykelhjälm och ta del av sommarens härligaste fest!

För mer information – http://ludvigsborg.com/dinnersafari/

Anmälan – http://ludvigsborg.com/dinnersafari/anmalan/

Posted in Aktivitet | Kommentarer inaktiverade för Cykelfest 2019

Loppis

Söndagen den 1 september 2019 kl 11-14 är det dags för Byföreningens årliga stora loppis!
Många fina prylar! Budgivning kl 11-12.
Fri parkering, fri entré. Korv- och kaffeförsäljning.
Välkomna till Byahuset!

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Loppis

Växtbytardag

Välkommen till Växtbytardag söndagen den 5 maj 2019 kl 14-16!

Ta med dig plantor, sticklingar, knölar eller fröer som du vill dela med dig av, byta eller sälja för en billig peng.

Reglerna är enkla; dela dina perenner eller ta med dig skott från dina favoritväxter hemma. Skriv växtens namn, färg och berätta gärna lite om moderplantan. Alternativt ta med ditt överskott av plantor (skriv gärna sortnamn om du vet) eller fröer.

Väl mött!

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Växtbytardag