Hjärtstartare

Idag har byföreningen fått en hjärtstartare donerad från Lions i Hörby. Det är något vi är mycket tacksamma för! Hjärtstartaren kommer att placeras i affären, Helena & Bosse har erbjudit sig att göra plats för den. Förhoppningsvis kommer den att komma upp inom kort.

Ett stort tack till Lions Hörby och Helena & Bosse på ICA som upplåter plats till den.

Läs mer om hjärtstartare under brytet.

 

Hjärtstopp

Varje år drabbas ungefär 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I nuläget överlever bara ca 500 av dem.

Plötsligt hjärtstopp innebär helt enkelt att hjärtat slutar slå. Ofta sker detta därför att hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Inom några minuter avlider personen om den inte får hjälp. När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet!

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp, först och främst genom att ringa 112 för att kalla på ambulans men du måste också försöka få hjälp av dina medmänniskor omkring dig och den drabbade.

Den hjälp man som medmänniska enkelt kan ge någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp är hjärt- och lungräddning. Hjärt- och lungräddning innebär att du med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg upprätthåller den cirkulation som är nödvändig för kroppen och att du med konstgjord andning syresätter blodet som cirkuleras.

När du larmat 112 och de förstått att det rör sig om ett hjärtstopp kommer du via telefonen att få instruktioner av larmoperatören i hur du utför hjärt- och lungräddning.
Korrekt utförd hjärt- och lungräddning är livsviktigt och av yttersta vikt för den drabbades överlevnad men sällan ensamt tillräckligt för att rädda någon till livet. Det stillastående hjärtat behöver startas och för detta behövs en hjärtstartare. Finns det också en hjärtstartare i närheten ökar detta ytterligare chanserna för den drabbade att överleva.

Hjärtstartare

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.
En hjärtstartare eller Automatisk Extern Defibrillator (AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har samma funktioner och ser förhållandevis lika ut.

Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.
Det är viktigt att känna till att skulle man försöka använda hjärtstartaren på en person som inte har drabbats av hjärtstopp så kommer den att protestera, den levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartare till en säker och användarvänlig, potentiellt livräddande apparat.

Kedjan som räddar liv
Länkarna i kedjan symboliserar den serie av åtgärder som var och en måste utföras om en person får ett oväntat hjärtstopp.
Möjligheten att överleva påverkas framförallt av hur snabbt de olika åtgärderna kan sättas igång om någon del fördröjs så minskar chansen för överlevnad.

 

Tidigt larm, för att få hjälp. Detta innebär både larm till 112 och att du kallar på hjälp i din omedelbara närhet till exempel att ropa på hjälp från grannar eller förbipasserande.

Tidig HLR, för att vinna tid. Med hjärt- och lungräddning vinner du tid. Syre tillförs kroppen, pumpas runt och skyddar på så sätt hjärnan och andra organ från skador.

Tidig defibrillering, för att starta hjärtat. Enbart Hjärt- och lungräddning startar inte ett stillastående hjärta. För detta behövs en hjärtstartare som levererar en strömstöt som återstartar hjärtat. En defibrillering.

Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera. Detta sker med hjälp av ambulans personalen, på plats eller under transporten till sjukhuset. Exempel på detta är Intubering för att säkra luftvägarna och tillförsel av läkemedel för att stabilisera patientens tillstånd.

Vård efter hjärtstopp. Detta sker på sjukhus ofta på en intensivvårds avdelning och innebär bland annat kylbehandling för att minska risken för bestående hjärnskador och kranskärlsröntgen och ballongvidgning för att säkerställa cirkulationen till hjärtats muskulatur.

Om alla länkar i denna livsviktiga kedja fungerar snabbt och effektiv så ökar chansen för överlevnad markant. Om någon av länkarna istället fördröjs så äventyras både överlevnaden och återhämtningen för personen som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp.

Texten är tagen från Sveriges hjärtstartarregister

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.