Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse Ludvigsborgs Byförening 2015

Under 2015 har följande personer ingått i styrelsen:

Lars Ahlkvist                       Ordförande

Lars Persson                       Vice ordförande, ansvarig Byahuskommitten

Per-Ola Lynfeldt                 Sekreterare

Annette Persson                 Kassör

Monica Persson                  Ansvarig Julmarknadskommitten

Roger Persson                    Ungdomskommitten, Suppleant

Lene Larsson                       Loppiskommitten, Suppleant

Cristian Albinsson               Festkommitten, Suppleant

 

Tomas Cairns avsade sig sitt uppdrag till styrelsen i april 2015.

 

Valberedning:

Monica Persson

Josefin Green

 

Revisorer:

Magnus Persson

Bertil Lindström

 

Under året har 7 protokollförda styrelsesammanträden avhållits.

Den 24/12 2015 hade föreningen strax över 300 medlemmar.

Under året har ett antal arrangemang avhållits:

30/4              Valborgsmässoafton

1/6                Städdag vid Byahuset

4/7                Sommarfest

22/8              Cykelfest

6/9                Loppis

15/11            Julmarknad

På Byahuset har ett antal reparations- och underhållsåtgärder vidtagits, bl a har el installerats i längan. I längan har iordningsställts för att kunna ha loppissaker samt försäljning vid olika tillfällen. Uthyrningen har under året varit på ungefär samma nivå som tidigare år. I lokalerna har bl a Zumba och Fritidshäng arrangerats.

Byföreningen har mottagit en donation av kvarvarande årsböcker från Fulltofta Hembygdsgrupp och ansvarar nu för försäljningen av dessa böcker. Böcker säljs antingen direkt av Byföreningen eller av ICA Ludvigsborg, Fulltofta Naturcentrum, Hörby museum och Skånes Släktforskarförening.

Byföreningen har vid ett antal tillfällen varit i dialog med kommunen, bl a gällande detaljplaner för ICA Ludvigsborg och Ludvigsborgshallen, förnyelse av lekplats, komplettering av julbelysning och översiktsplan för Hörby kommun.

Byföreningen har löpande och täta kontakter med Föreningen Ludvigsborgshallen. Tennisbanan har under året använts mindre än vanligt, huvudsakligen pga vädret. Årets loppis gav ett gott resultat och drog många besökare, vilket också Valborgsmässoafton och julmarknaden gjorde. Festerna har varit välbesökta och uppskattade.

Balans- och Resultaträkning framgår av separat handling, årets resultat är 48900, 14 kronor.

 

Ludvigsborg 2016-02-15

 

 

Lars Ahlkvist                                                   Lars Persson                                                               Anette Persson

 

 

Per-Ola Lynfeldt………………………………………Monica Persson

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.