Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse Ludvigsborgs Byförening 2016

Under 2016 har följande personer ingått i styrelsen:

Lars Ahlkvist                       Ordförande

Lars Persson                       Vice ordförande, ansvarig Byahuskommitten

Per-Ola Lynfeldt                 Sekreterare

Lembi Olofsson                   Kassör

Monica Persson                  Ansvarig Julmarknadskommitten

Viktoria Hemmingsson       webansvarig

Lene Larsson                       Loppiskommitten, Suppleant

Cristian Albinsson               Festkommitten, Suppleant

Valberedning:

Monica Persson

Helena Bertilsson

Revisorer:

Magnus Svensson

Anette Persson

 

Under året har 8 protokollförda styrelsesammanträden avhållits.

Den 24/12 2016 hade föreningen  över 300 medlemmar.

Under året har ett antal arrangemang avhållits:

30/4              Valborgsmässoafton

23/4              Städdag vid Byahuset

2/7                Sommarfest

20/8              Cykelfest

4/9                Loppis

2/10              Barnloppis

20/11            Julmarknad

Dessutom höll Lina Wolff ett uppskattat föredrag i Byahuset. På Byahuset har ett antal reparations- och underhållsåtgärder vidtagits, bl a har nytt golv lagts i stora salen och längan målats om. Uthyrningen har under året ökat.

Byföreningen har vid ett antal tillfällen varit i fortsatt dialog med kommunen, bl a gällande detaljplaner för ICA Ludvigsborg och Ludvigsborgshallen.

Byföreningen har löpande kontakter med Föreningen Ludvigsborgshallen. Årets loppis gav ett gott resultat och drog många besökare, vilket också Valborgsmässoafton och  julmarknaden gjorde. Festerna har varit välbesökta och uppskattade.

Balans- och Resultaträkning framgår av separat handling, årets resultat är 23, 25.

 

Ludvigsborg 2017-02-28

 

 

Lars Ahlkvist                                                    Lars Persson                                     Lembi Olofsson

 

 

Per-Ola Lynfeld             t                               Monica Persson                                  Viktoria Hemmingsson

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.